Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht gegaan. Ook voor u!

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
 
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:

+ Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
+ Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
+ Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot
    20 miljoen euro op te leggen.
 
Wat doet Plan Plan Internet BV hier momenteel aan?
Plan Plan Internet BV is, voor haar verantwoordelijkheden omtrent de AVG, al geruime tijd bezig met deze wet. Wat wij u kunnen laten weten is dat Plan Plan Internet BV, als één van de weinig softwarebedrijven in Nederland, al sinds 2006 de Internet Zwemscore Module door een in de WBP gespecialiseerde jurist heeft laten screenen en dat wij sinds dat jaar met al onze gebruikers een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten afsluiten. Wij hebben de afgelopen jaren ook alle systemen, zoals het toen hoorde, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Laatste is overigens sinds 6 november 2017 komen te vervallen. De AP heeft aangekondigd dat dat sinds die datum niet meer nodig is.
Sinds eind 2017 hebben wij een in de AVG gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om ons te begeleiden bij de overgang van de WBP naar de AVG. Onze systemen zijn aangepast op de AVG, hebben met al onze relaties en leveranciers verwerkersovereenkomsten afgesloten en hebben alle zaken geregeld zoals het aanleggen van registers, het encrypte van data, etc.
De privacy staat voor ons dan ook hoog in het vaandel!
Internet Zwemscore Module

TOP

Snel naar
Informatie
Contact
Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ  Assen

De Internet Zwemscore Module is een product van Plan Plan Internet BV